PRODUKTY

Výroba meradiel s presnosťou merania 0,001-0,0001mm


Meranie 12 parametrov na turbe


Meranie vonkajšieho priemeru v 1 rovine v meracom krúžku


Meranie parametrov na ojnici


Upínaci prípravok(samostatne) a upínaci prípravok na stroji